Sao chép Tiktok

 1. Shopee sang Tiktok

  Sao chép sản phẩm từ Shopee sang Sendo, đầy đủ phân loại, hình ảnh, video

 2. Tiktok sang Tiktok

  Sao chép từ Tiktok sang Tiktok đầy đủ phân loại, sku, cân nặng, video, hình ảnh (yêu cầu shop gốc phải là shop chính chủ)


Sao chép Lazada

 1. Shopee sang Lazada

  Sao chép sản phẩm từ Shopee sang Lazada, đầy đủ phân loại, hình ảnh (trừ video không đồng bộ được)

 2. Lazada sang Lazada

  Sao chép từ Lazada sang Lazada đầy đủ phân loại, sku, cân nặng, video, hình ảnh (yêu cầu shop gốc phải là shop chính chủ)


Sao chép Sendo

 1. Shopee sang Sendo

  Sao chép sản phẩm từ Shopee sang Sendo, đầy đủ phân loại, hình ảnh (trừ video không đồng bộ được)

 2. Sendo sang Sendo

  Sao chép từ Sendo sang Sendo đầy đủ phân loại, sku, cân nặng, video, hình ảnh


Shopee

 1. Đẩy sản phẩm